Matematyka

Ciągi - zajęcia o godzinie 730

"Jeżeli obiekty, które ustawiamy w ciąg są liczbami, to ten ciąg nazywamy ciągiem liczbowym. Ciągi oznaczamy małymi literami, natomiast wyrazy ciągu,
czyli obiekty, z   których ten ciąg się składa, oznaczamy małymi literami wraz z   liczbą, która informuje nas, na którym miejscu w   danym ciągu ten wyraz występuje."

Rachunek Różniczkowy - zajęcia o godzinie 845

"Rachunek różniczkowy zajmuje się badaniem szybkości zmian różnych wielkości. Jako taki, jest jedną z   dwóch najważniejszych dziedzin analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej (ta druga dziedzina to rachunek całkowy)."

  1. Podstawy
  2. Ćwiczenia
  3. Zadania
  4. Zagadnienia dodatkowe

Funkcje Trygonometryczne- zajęcia o godzinie 1230

"Funkcje trygonometryczne – funkcje matematyczne, wyrażające między innymi stosunki między długościami boków trójkąta prostokątnego względem miar jego kątów wewnętrznych, będące przedmiotem badań trygonometrii."